Kontakt:

Stavební servis CB s.r.o.
provozovna:
Kamarytova 2689
370 06 České Budějovice

+420 602 436 197
info@stavebniserviscb.cz
www.stavebniserviscb.cz


Zobrazit větší mapu

QR kód:
qr

Fakturační údaje:

IČ: 26093286
DIČ: CZ26093286

sídlo:
Žitná 8
Hracholusky
384 11 Netolice

 

Co nabízíme

jednatel     Jednatel Jiří Svoboda
 • Nezávislé posouzení Vašeho investičního záměru
 • Stavební dozor podle zák. č. 183/2006 Sb.
 • Technický dozor stavebníka (investora)
 • Kontrolu kvality a reálnosti rozpočtu stavby (kontrolu a ověření cen položkového rozpočtu)
 • Kontrolu čerpání rozpočtu
 • Jednání s dodavateli, projektanty, úřady
 • Vlastní dozor na stavbě (kontrolu kvality a souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací, kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,...)
 • Zajištění BOZP na staveništi
 • Přípravu podkladů a dokladů ke kolaudaci
 • Kontrolu odstraňování vad v záruční době
 • Organizování kontrolních dnů a případných reklamačních jednání
 • Vyřízení územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby